פוסטים

שחזור מידע מדיסק קשיח

שחזור מידע מדיסק קשיח

בדיסק קשיח מצוי שיש כמה סוגי תקלות: אפשרות א' קריסה הדרגתית של הדיסק קשיח, ה…